Dydaktyczna ścieżka „Las Falkowski” – poznaj ją lepiej

Dydaktyczna ścieżka „Las Falkowski” – poznaj ją lepiej

Grudzień 29, 2020 0 przez admin

Las Falkowski znajduje się w obrębie grzbietu Falkowej o wysokości 380 m n.p.m., a poza tym 80 m ponad dna pobliskich dolin Kamienicy i Łubinki. Trzon tego grzbietu zbudowany jest z grubo-ławicowych piaskowców i łupków. Ścieżka prawie w całości prowadzi przez pofałdowany, pełen zagłębień i wypukłości, lokalnie podmokły teren rozległego osuwiska.

Teren został silnie przekształcony przez człowieka pod względem roślinności. Znajduje się tu bór mieszany z udziałem dębu, świerka i brzozy oraz fragmenty lasu dębowo-gradowego. Występuje tu również unikatowe, mało znane zbiorowisko roślinne. Ciekawe jest stanowisko chronionego bluszczu pospolitego i mchu torfowca.

W lesie zamieszkuje bardzo dużo bezkręgowców oraz kręgowców.

Najważniejsze jest, aby turyści wybierający się na ścieżkę dydaktyczną podążali wyznaczonymi ścieżkami. Dzięki temu nie przyczynią się do niszczenia fauny i flory, co ma bardzo duże znaczenie dla przetrwania tego miejsca. Warto czytać tablice informacyjne, przestrzegać wyznaczonych szlaków. Działając zgodnie z zaleceniami, można bardzo dobrze poznać to miejsce, a jednocześnie zadbać o wszystko, co tutaj się znajduje.

W 2020 roku przystąpiono do rewitalizacji ścieżki dydaktycznej, aby nadać jej urokliwy charakter i zachęcić mieszkańców oraz turystów do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jaki przyjęto zakres prac? Zaplanowano wprowadzenie elementów małej architektury, zmodernizowanie istniejących ławek oraz stołów dla turystów, zamocowanie drewnianych balustrad, tablic informacyjnych oraz oznaczeń, które przyczynią się do lepszej nawigacji po całym terenie, bez wyrządzania szkód dla środowiska. Poważne prace dotyczą wzmocnienia skarp i nasypów balami drewnianymi.

Edukacja ekologiczna, jaka jest możliwa dzięki temu miejscu jest nieoceniona. Warto wybrać się tu wraz z dzieckiem, aby pokazać prawdziwe oblicze fauny i flory. Przebywanie na terenach zielonych ma bardzo dobry wpływ na samopoczucie, zdrowie, jak i ogólną energię. Warto często odwiedzać takie miejsca. To popłaca!